Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Zmena osobných údajov konateľa/ spoločníka v s.r.o.

Zmena osobných údajov konateľa alebo spoločníka s.r.o. 129€

Akékoľvek zmeny v osobných údajoch konateľa či spoločníka je potrebné zapísať do obchodného registra. Môže sa jednať o zmenu bydliska konateľa / spoločníka, zmenu priezviska, titulu…

Dokedy treba zmenu oznámiť?

Podľa zákona je zmeny povinný oznámiť konateľ /konatelia/, ktorý je oprávnený konať za spoločnosť ako štatutárny orgán a to  najneskôr do 30 dní. Nedodržaním zákonnej lehoty hrozí pokuta až do výšky 3 310,- €. Od 1. júla 2016  sa stal účinný civilný mimosporový poriadok, ktorého cieľom je odstrániť neaktuálne a chybné údaje v zápisoch v obchodnom registri. Do 30. júna 2016 bol jediným subjektom, ktorý mohol registrovaný súd informovať o nesprávnych údajoch v obchodnom registri štatutárny orgán spoločnosti. Od 1. Júla 2016 to už môže byť ktokoľvek, kto má právny záujem, aby údaje o spoločnosti boli v obchodnom registri zapísané správne.

161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

 §290 (1)

„Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov môže podať každý, kto má právny záujem na správnosti údajov zapísaných v obchodnom registri alebo každý, koho sa zapísané údaje týkajú, najmä spoločník zapísanej osoby alebo člen štatutárneho orgánu zapísanej osoby.“

Tak ako všetky zmeny, aj zmena osobných údajov si vyžaduje vypracovanie dôležitých dokumentov, preto neváhajte a obráťte sa na nás.

Cena zahŕňa:

  • Odborná konzultácia a poradenstvo kvalifikovaného právnika
  • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na zmenu
  • Ohlásenie zmien na živnostenskom úrade
  • Podanie návrhu zápis zmien zapísaných údajov na Obchodný register
  • Prevzatie výpisu z Obchodného registra
  • Odoslanie všetkých dokumentov klientovi
  • Súdny poplatok za zápis do Obchodného registra: 33 €

U nás platíte za zmenu údajov konateľa / spoločníka sro až po zápise do Obchodného registra!

zaujímavý odkaz: https://www.advokatnawebe.sk/riesene-otazky/410-zmena-priezviska-konatelky-spolocnosti-s-rucenim-obmedzenym-po-sobasi

Tím sroportal.sk

Chcem zmenu osobných údajov

Služby

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.