Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Konečný užívateľ výhod

Zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra  – JUDr. Ivan Hric, advokát 0918 931 021 

Ako ste možno zachytili všetky slovenské obchodné spoločnosti sú povinné najneskôr do 31.12.2019 vykonať zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do neverejnej časti Obchodného registra. Ide o zákonnú povinnosť zavedenú v súvislosti s prijatím novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.  Túto povinnosť nemajú subjekty verejnej správy, emitenti cenných papierov a  subjekty zapísané v registri partnerov verejného sektora.

Pokiaľ nebude vykonaný zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra  včas t.j. do 31.12.2019, firme hrozí uloženie pokuty až do výšky 3 310 EUR. Info aj tu.

Za konečného užívateľa výhod sa považuje:
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;

Zvyčajne ide o spoločníkov resp. tichých spoločníkov, prípadne konateľov SRO.

Vieme vybaviť zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra  za vás:
po potvrdení záujmu zaslaním emailu na info@sroportal.sk pripravíme plnú moc a formulár,
– pošleme spoločnosti plnú moc na podpis (plna moc bude udelená na osobu advokáta) nie je potrebné ju overiť,
– po doručení podpísanej plnej moci skenom, podáme formulár na ORSR.

Cena za zápis je 50 €. Platí sa až po vykonaní zápisu. Doručujeme potvrdenie o vykonaní zápisu z obchodného registra.

Úspešný deň vo Vašom podnikaní.

 

JUDr. Ivan Hric – advokát

zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

 

Služby

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.