Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Prevod obchodného podielu v sro

Prevod obchodného podielu v sro podrobný postup časť 1

V skoršom článku sme sa zamerali na pojem obchodný podiel spoločníka v sro a jeho odlíšenie od pojmu vklad spoločníka do sro. Spomenuli sme aj možnosti, ako obchodný podiel získať. V tomto článku si povieme bližšie o jednom zo spôsobov, ako obchodný podiel v sro nadobudnúť. Ide o prevod obchodného podielu v sro z jednej osoby na druhú.

Ako už bolo uvedené obchodný podiel v sro znamená podiel, akým sa spoločník (,,majiteľ spoločnosti“) podieľa na všetkých právach a povinnostiach, ktoré sú spojené s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti. Pokiaľ je osoba ,,jediným majiteľom sro“ znamená to zjednodušene, že má 100 % obchodný podiel, t. j. sama rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti. Má 100 % podiel na zisku alebo strate. Pokiaľ spoločnosť vlastnia viaceré osoby, každá má práva a povinnosti v spoločnosti podľa toho, aký veľký obchodný podiel vlastní.

Pokiaľ má osoba záujem podnikať formou sro, musí sa stať jej spoločníkom, t. j. nadobudnúť určitý obchodný podiel. Spoločníkom sa môže stať tak, že si založí vlastnú spoločnosť, t. j. majiteľom obchodného podielu bude od jej počiatku. Druhým spôsobom je, že sa stane spoločníkom už existujúcej sro. Forma, akým získa tento status spoločníka je práve prevod obchodného podielu v sro.

Pôvodný spoločník môže previesť na záujemcu celý svoj obchodný podiel. V tomto prípade pôvodný spoločník prestane byť momentom účinnosti prevodu obchodného podielu ďalej spoločníkom. Formou prevodu obchodného podielu sa môžu zmeniť aj veľkosti obchodných podielov jednotlivých spoločníkov.

Uskutočniť prevod obchodného podielu v sro je však možné za splnenia určitých podmienok:

  1. prevod obchodného podielu v sro musí dovoľovať spoločenská zmluva/zakladateľská listina.
  2. prevod obchodného podielu v sro musí schváliť valné zhromaždenie (pokiaľ to ustanovuje spoločenská zmluva/zakladateľská listina).
  3. prevod obchodného podielu v sro, pokiaľ ide o väčšinový obchodný podiel, je možný len keď prevodca ani nadobúdateľ nemajú nedoplatky na daniach.
  4. musia byť splnené formálne podmienky na prevod obchodného podielu v sro (o i. zmluva o prevode obchodného podielu, návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra).

Pokiaľ sa prevádza menšinový obchodný podiel, účinky prevodu obchodného podielu v sro nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti. Prípadne s neskoršou účinnosťou zmluvy. Pokiaľ sa na prevod vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, účinky nastanú najskôr momentom vyslovenia súhlasu valného zhromaždenia s prevodom. Pokiaľ ide o prevod obchodného podielu v sro (väčšinového), účinky prevodu nastávajú zápisom do obchodného registra.

Podmienky spojené s prevodom obchodného podielu a jednotlivé kroky od začiatku až po zápis prevodu obchodného podielu do sro rozoberieme v ďalšom blogu.

 

JUDr. Zuzana Škovranová

Tím sroportal.sk

Prečítané: (3765)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.