Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Zrušenie s.r.o.

Zrušenie s.r.o. od 169 €

Tím sroportal.sk ponúka svoje služby pri dvoch základných typoch zrušenie sro cestou súdu, pretože spoločnosť stratila zákonné predpoklady na podnikateľskú činnosť a súčasne nedisponuje žiadnym majetkom. Druhá možnosť je likvidácia s.r.o., táto možnosť nastáva v prípade ak spoločnosť nie predĺžená (t.j.predĺžená = má viac dlhov ako pohľadávok ) a disponuje aspoň nejakým majetkom. Akýmkoľvek. Za majetok sa pokladá aj vklad spoločníka do s.r.o. V takom prípade zákon vyžaduje likvidáciu s.r.o. Klienti – záujemci o zrušenie s.r.o. si musia pri zrušení s.r.o. uvedomiť, že ich vklad v sume minimálne 5.000 € je nutné právne ošetriť, pred definitívnym výmazom s.r.o. z registra. Aj keď reálne do spoločnosti nevložili, figuruje v účtovníctve spoločnosti.

Jedným z ďalších spôsobov „zbavení“ sa s.r.o. je jej predaj tretej osobe vo forme prevodu obchodného podielu. Túto službu poskytujeme v rámci zmien v s.r.o. od 89 € a v neposlednom rade „zrušenie“ s.r.o. tzv. fúziou s ďalšími spoločnosťami. Túto možnosť naša spoločnosť neposkytuje z dôvodu obavy zlúčenia so spoločnosťou, ktorá má dlhy (nevieme si reálne overiť, či ich nemá) resp. v nej figurujú tzv. biele kone, čo môže spôsobiť vážny právny problém v budúcnosti všetkým zúčastneným.

Mám záujem

 

 

Naše služby:

1. Vstup do likvidácie s.r.o. od 169 €

Ak dôjde k zrušeniu s.r.o. bez právneho nástupcu, zásadne nasleduje likvidácia. Tím sroportal.sk poskytuje poradenstvo a svoje služby pri dvoch  základných typoch zrušenia s.r.o..

Rozhodnutím spoločníkov (valného zhromaždenia) alebo rozhodnutím súdu. V prípade, ak spoločnosť disponuje aspoň čiastočne majetkom a nie je predĺžená, nastupuje likvidácia.

Vstup spoločnosti  za sumu 169 € do likvidácie má tieto právne dôsledky:

 • Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia
 • Vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do obchodného registra
 • Po dobu likvidácie používa spoločnosť obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“
 • Pôsobnosť konateľov je obmedzená na úkony nevyhnutné v likvidácii
 • Spoločnosť podáva v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v ktorom vstúpila do likvidácie daňové priznanie
 • spoločnosť za obdobie v ktorom sa nachádza v likvidácii nie je povinná platiť daňovú licenciu

Vstup do likvidácie Vám teda umožní tzv. „uspať“ spoločnosť. Ste povinný plniť si povinnosti podávať daňové priznanie, avšak povinnosť platiť daňovú licenciu nevzniká. Po určitom čase máte možnosť sa rozhodnúť

2. Likvidácia s.r.o. – celý proces 499 € alebo 699 €

Postup je rovnaký ako v predchádzajúcom bode, s tým, že likvidácia pokračuje plynule až do jej úplného skončenia.

Vstup spoločnosti do likvidácie má tieto právne dôsledky:

 • Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia
 • Vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do obchodného registra
 • Po dobu likvidácie používa spoločnosť obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“
 • Pôsobnosť konateľov je obmedzená na úkony nevyhnutné v likvidácii
 • Spoločnosť podáva v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v ktorom vstúpila do likvidácie daňové priznanie

Likvidácia spoločnosti je pomerne náročný proces v dĺžke trvania 6 mesiacov a viac.

Dve základné služby poskytované našou spoločnosťou sú:

 • a/ likvidácia s.r.o., kedy je za likvidátora ustanovená naša spoločnosť
 • b/ likvidácia s.r.o., kedy je za likvidátora ustanovený spoločník alebo konateľ a my mu počas celej doby likvidácie poskytujeme poradenstvo.

Pôsobnosť likvidátora počas likvidácie:

Vstup spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra. Na likvidátora prechádza pôsobnosť konateľov, likvidátor koná v mene spoločnosti. Likvidátor je osoba, ktorá koná v mene spoločnosti počas likvidácie. Spôsob konania likvidátora sa tak ako pri konateľoch zapisuje do obchodného registra. Likvidátor je oprávnený len na úkony, ktoré smerujú k likvidácii. Likvidátor teda koná v užšom rozsahu ako konateľ počas obdobia pred zrušením spoločnosti.

Likvidátor vykonáva:

 • a/ plní záväzky spoločnosti
 • b/ uplatňuje pohľadávky, vymáha plnenia spoločnosti
 • c/ zastupuje spoločnosť pred štátnymi orgánmi a inými orgánmi
 • d/ uzatvára zmier a dohody s tretími osobami
 • e/ oznamuje vstup spoločnosti do likvidácie

 

Cena za vstup s.r.o. do likvidácie vrátane súdneho poplatku 33 € za zápis do Obchodného registra
169 €
Cena likvidácie s.r.o. – celý proces, kedy je za likvidátora ustanovená naša spoločnosť 699 €
Cena likvidácie s.r.o. – celý proces, kedy je za likvidátora ustanovený spoločník alebo konateľ  a my mu počas celej doby likvidácie poskytujeme poradenstvo 499 €

Dôležité: Služba sa poskytuje na základe zmluvy o poradenstve resp. zmluvy o vykonaní likvidácie, ktorá je klientovi vopred zaslaná k nahliadnutiu. V prípade, ak bude mať klient záujem môže dôjsť aj k osobnému stretnutiu za účelom prekonzultovania základných náležitostí spolupráce. Súčasťou odmeny likvidátora nie sú hotové výdavky (napr. pohonné látky v prípade vycestovania za klientom) a strata času. Klient si hradí taktiež z vlastných zdrojov všetky správne a súdne poplatky.

 

3. Zrušenie s.r.o. súdom 399 €

Rozhodnutie súdu je núteným rozhodnutím o zrušení s.r.o.. Dochádza k nemu v najzávažnejších prípadoch. Jednotlivé dôvody zrušenia spoločnosti rozhodnutím súdu sú špecifikované v ust. 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.
Cena zahŕňa:

 • Príprava všetkých dokumentov k zrušeniu s.r.o. súdom
 • Príprava návrhu na súd o zrušenie s.r.o. súdnym rozhodnutím
 • Poradenstvo počas celého konania na súde až do právoplatného rozhodnutia súdu

Dôležité:  Služby sa poskytujú na základe zmluvy o poradenstve, ktorá je klientovi vopred zaslaná k nahliadnutiu. V prípade, ak bude mať klient záujem môže dôjsť aj k osobnému stretnutiu za účelom prekonzultovania základných náležitostí spolupráce. Súčasťou odmeny nie sú hotové výdavky (napr. pohonné látky v prípade vycestovania za klientom) a strata času. Klient si hradí z vlastných zdrojov všetky správne a súdne poplatky. Klient platí zálohu vo výške 50 % pred poskytnutím tejto služby a zvyšok po skončení poskytovania tejto služby.

Tím sroportal.sk

Služby

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.