Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Zmena spoločníka v sro

Zmena spoločníka v sro 149 €

Potrebujete zmeniť spoločníka, vykonať prevod obchodného podielu vo Vašej spoločnosti? Celú zmenu spravíme za Vás.

Spoločníkom je osoba, ktorá do spoločnosti vkladá vklad ktorý tvorí základné imanie spoločnosti. Od výšky vkladu sa odvíja hodnota obchodného podielu, ktorý vyjadruje mieru účasti spoločníka na riadení spoločnosti. Spoločníkom s.r.o. môže byť fyzická aj právnická osoba. Zmena spoločníka alebo prevod obchodného podielu je častý jav.  Zmena spoločníka môže podliehať schváleniu na valnom zhromaždení alebo rozhodnutiu  jediného spoločníka. Základným dokumentom pri zmene spoločníka je zmluva o prevode obchodného podielu medzi spoločníkom spoločnosti ako prevádzajúcim a pristupujúcim(novým) spoločníkom ako nadobúdateľom obchodného podielu. Prevod obchodného podielu si teda vyžaduje písomnú formu zmluvy.

S prevodom väčšinového obchodného podielu súvisí predloženie súhlasu s prevodom obchodného podielu od príslušného daňového úradu pri prevodcovi aj nadobúdateľovi obchodného podielu. Súhlas daňového úradu sa vyžaduje pri prevode obchodného podielu, ktorý je väčší alebo rovnajúci sa 50 % základného imania. Pri výške daňového alebo colného nedoplatku nad 170 eur, daňový úrad nevydá súhlas. Okrem zmluvy o prevode obchodného podielu sa vyhotovuje aj  Zakladateľskú listina/Spoločenskú zmluva v znení posledného dodatku, ďalej rozhodnutie jediného spoločníka/zápisnica z valného zhromaždenia.

Ak v s.r.o. ostáva len jeden spoločník je potrebné aj vyhlásenie jediného spoločníka,  prípadne čestné vyhlásenie , ktoré sa vyhotovuje ak sa prevádza obchodný podiel menší ako 50 % zo základného imania alebo ak ide o osobu cudzej štátnej príslušnosti, ktorej daňový úrad nevie vydať súhlas správcu dane práve pre inú štátnu príslušnosť.   Odporúčame Vám  obrátiť sa na našu spoločnosť. Vo vyššie uvedenej cene Vám pripravíme všetky dokumenty, poskytneme poradenstvo a podáme návrh  do Obchodného registra.

Zmena spoločníka/prevod obchodného podielu v spoločnosti zahŕňa v cene 149 €

  • Odborná konzultácia a poradenstvo právnika
  • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na zmenu
  • Podanie návrhu na Obchodný register
  • Prevzatie výpisu z Obchodného registra
  • Odoslanie všetkých dokumentov klientovi
  • Súdny poplatok za zápis do Obchodného registra: 50 €

U nás platíte za zmenu spoločníka v sro až po zápise do Obchodného registra!

Zaujímavý odkaz: Prevod obchodného podielu

Tím sroportal.sk

Chcem zmenu spoločníka

Služby

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.