Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Zmeny v s.r.o. s prehľadom

Zmena konateľa/ďalší konateľ v s.r.o. 149 €

K zmene konateľa dochádza v prípadoch, ak sa konateľ sám vzdáva funkcie konateľa, ak sa rozhodne o odvolaní konateľa na valnom zhromaždení alebo rozhodnutím jediného spoločníka, smrťou konateľa a zánikom celej spoločnosti. Zmena konateľa je vážne rozhodnutie spoločnosti a nepochybne ovplyvní jej ďalšie fungovanie. Zmena konateľa si vyžaduje kvalifikované poradenstvo, ktoré sme schopní v plnej miere poskytnúť.

Cena za zmeny v sro zahŕňa:

 • Odborná konzultácia a poradenstvo kvalifikovaného právnika
 • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na zmenu
 • Ohlásenie zmien na živnostenskom úrade
 • Podanie návrhu na Obchodný register
 • Prevzatie výpisu z Obchodného registra
 • Odoslanie všetkých dokumentov klientovi

Cena zahŕňa:

 • Súdny poplatok za zápis do Obchodného registra: 50 €

U nás platíte za zmenu konateľa v s.r.o. až po zápise do Obchodného registra!

Chcem zmenu konateľa

 

 

Prevod obchodného podielu v s.r.o. / Zmena spoločníka 149 €

Spoločníkom je osoba, ktorá do spoločnosti vkladá vklad ktorý tvorí základné imanie spoločnosti.  Zmena spoločníka alebo prevod obchodného podielu v s.r.o. je častý jav a vyžaduje si písomnú formu zmluvy. Odporúčame Vám  obrátiť sa na našu spoločnosť. Pripravíme Vám všetky dokumenty, poskytneme poradenstvo a podáme návrh  do Obchodného registra.

Cena zahŕňa:

 • Odborná konzultácia a poradenstvo právnika
 • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na zmenu
 • Ohlásenie zmien na živnostenskom úrade
 • Podanie návrhu na Obchodný register
 • Prevzatie výpisu z Obchodného registra
 • Odoslanie všetkých dokumentov klientovi

Cena zahŕňa:

 • Súdny poplatok za zápis do Obchodného registra: 50 €

U nás platíte za zmenu spoločníka až po zápise do Obchodného registra!

Chcem zmenu spoločníka

 

 

Zmena sídla s.r.o.  149 €

Na zmenu sídla spoločnosti je potrebné preukázať vlastnícke alebo užívateľské právo k nehnuteľnosti, v ktorom má byť nové sídlo spoločnosti. Príslušnému obchodnému registru sa predkladá buď súhlas vlastníka so zriadením sídla, resp. list vlastníctva alebo nájomná, či podnájomná zmluva. Zmena sídla má vážne následky pre fungovanie spoločnosti. Obráťte sa preto na našu spoločnosť.

Cena zahŕňa:

 • Odborná konzultácia a poradenstvo právnika
 • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na zmenu
 • Ohlásenie zmien na živnostenskom úrade
 • Podanie návrhu na Obchodný register
 • Prevzatie výpisu z Obchodného registra
 • Odoslanie všetkých dokumentov klientovi

Cena zahŕňa:

 • Súdny poplatok za zápis do Obchodného registra: 50€

U nás platíte za zmenu sídla v s.r.o. až po zápise do Obchodného registra!

Chcem zmenu sídla

 

 

Zmena osobných údajov konateľa/spoločníka v s.r.o. 149 €

Akékoľvek zmeny v osobných údajoch konateľa či spoločníka je potrebné zapísať do obchodného registra. Môže sa jednať o zmenu bydliska konateľa / spoločníka, zmenu priezviska, titulu…Podľa zákona je zmeny povinný oznámiť konateľ /konatelia/, ktorý je oprávnený konať za spoločnosť ako štatutárny orgán a to  najneskôr do 30 dní. Tak ako všetky zmeny, aj zmena osobných údajov si vyžaduje vypracovanie dôležitých dokumentov, preto neváhajte a obráťte sa na nás.

Cena zahŕňa:

 • Odborná konzultácia a poradenstvo kvalifikovaného právnika
 • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na zmenu
 • Ohlásenie zmien na živnostenskom úrade
 • Podanie návrhu zápis zmien zapísaných údajov na Obchodný register
 • Prevzatie výpisu z Obchodného registra
 • Odoslanie všetkých dokumentov klientovi

Cena zahŕňa:

 • Súdny poplatok za zápis do Obchodného registra: 50 €

U nás platíte za zmenu údajov konateľa/spoločníka v s.r.o. až po zápise do Obchodného registra!

Chcem zmenu osobných údajov

 

 

Rozšírenie predmetu podnikania v s.r.o. len za 149 €

Rozšírenie predmetu podnikania v sro prichádza do úvahy, ak ste sa rozhodli vykonávať podnikateľskú činnosť aj v inej oblasti ako v tej, ktorú máte zapísanú v Obchodnom registri. Na rozšírenie premetu podnikania v sro  je potrebné vypracovať kompletnú písomnú dokumentáciu.  Obráťte sa na nás. Všetko v súvislosti s rozšírením predmetu podnikania Vám radi zabezpečíme.

Cena zahŕňa:

 • Odborná konzultácia a poradenstvo kvalifikovaného právnika
 • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na zmenu
 • Ohlásenie zmien na živnostenskom úrade elektronicky
 • Podanie návrhu zápis zmien zapísaných údajov na Obchodný register
 • Prevzatie výpisu z Obchodného registra
 • Odoslanie všetkých dokumentov klientovi

Cena zahŕňa:

 • Súdny poplatok za zápis do Obchodného registra: 50 €

U nás platíte za zmenu predmetu podnikania v s.r.o. až po zápise zmeny do Obchodného registra!

Chcem rozšírenie predmetu podnikania

 

 

Vykonanie dvoch zmien v s.r.o. spolu celkovo 179 €

Cena zahŕňa:

 • Súdny poplatok za zápis do Obchodného registra: 50 €

Vykonanie troch zmien v s.r.o. spolu celkovo 199 €

Cena zahŕňa:

 • Súdny poplatok za zápis do Obchodného registra: 50 €

Vykonanie štyroch zmien v s.r.o. spolu celkovo 219 €

Cena zahŕňa:

 • Súdny poplatok za zápis do Obchodného registra: 50 €

Každá ďalšia zmena 10 €

Tím sroportal.sk

Služby

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.