Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Založenie s.r.o. s ochrannou známkou

Založenie s.r.o. + ochranná známka 575 € aj s poplatkami

Rozbiehate vlastný biznis a chcete chrániť svoj predmet podnikania pred jeho kopírovaním alebo napodobňovaním? Využite našu novú službu založenie sro a ochranná známka

Ochranná známka je označenie, pozostávajúce zo slov, číslic, znakov a grafických symbolov slúžiace na odlíšenie výrobku alebo služby. (môže ísť aj o viac slov, resp. kombinácie medzi číslami a slovami a pod.) Je zapísaná v registri ochranných známok, ktorý sa nachádza na Úrade priemyselného vlastníctva. Výrobky takto registrované bývajú označené symbolom.

Majiteľ vlastniaci ochranné známky má výlučne právo označovať svoje tovary alebo služby známkou, ktorá je zapísaná v registri. Bez súhlasu majiteľa, nikto nesmie používať ochranné známky -označenia, ktoré sú zhodné alebo zameniteľné z jeho. Ak bola zásahom do práv spôsobená škoda, poškodený má právo na jej úhradu. Ochranná známka je platná 10 rokov odo dňa podania prihlášky.

Cena zahŕňa :

 • Odborná konzultácia a poradenstvo kvalifikovaných právnikov
 • Vypracovanie všetkých dokumentov:
  • Spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina
  • Prehlásenie správcu vkladu
  • Vyhlásenie jediného spoločníka
  • Podpisový vzor
  • Plnomocenstvo
  • Súhlas so zriadením sídla
 • Elektronické ohlásenie živností – neobmedzený počet voľných živností bez poplatkov!!
 • Príprava žiadosti na Daňový úrad a Colný úrad za účelom získania súhlasu správcu dane
 • Podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra
 • Prevzatie výpisu z Obchodného registra
 • Registrácia na daň z príjmu v prípade záujmu klienta
 • Odoslanie všetkých dokumentov klientovi
 • Vyplnenie prihlášky – žiadosti o zápis ochrannej známky, poradenstvo pri výbere tried pre jednotlivé tovary a služby podľa Nicejskej dohody, podanie prihlášky a zastupovanie v konaní.
 • DARČEK!

Úkony klienta:

 • Overenie podpisov na notárskom úrade alebo matrike
 • Zaplatenie súdneho poplatku 150 € až po založení s.r.o.
 • Zabezpečiť súhlas správcu dane so zápisom do Obchodného registra
 • Zaplatenie správneho poplatku 150 € za zápis ochrannej známky

U nás platíte za založenie spoločnosti až po zápise spoločnosti do Obchodného registra!

Príklad:

Založenie s.r.o. + OZ
svojpomocne
Založenie s.r.o.
+ OZ  cez    www.sroportal.sk
(259 €)
Vypracovanie  dokumentov
odmena advokáta 100 € v cene
Neobmedzený  počet voľných živností
správny poplatok 25 €
v cene
Návrh na zápis s.r.o.
súdny poplatok 331,50 €
150 €
Príprava dokumentov ochrannej známky 250 € v cene
Návrh na zápis ochrannej známky
     166 €      166 €
Podnikateľské poradenstvo
od 200 € v cene
Skryté poplatky
áno bez skrytých poplatkov
Záloha
áno bez zálohy
Platba až po zápise do OR nie
áno
Darček nie áno
Celkové náklady Cena bez nás 1072 €
Konečná cena 575 €

S nami ušetríte až 497 €!

Služby

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.