Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Čo je s.r.o.

Charakteristika s.r.o.

S.r.o.  je obchodnou spoločnosťou, ktorej hlavnou náplňou je výkon podnikateľskej činnosti. S.r.o.  považujeme za právnickú osobu, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu t.j. disponuje spôsobilosťou na právne úkony.

Charakteristika  s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným  je samostatný subjekt práva, ktorý má vlastné obchodné meno, sídlo, orgány spoločnosti a v neposlednom rade predmety podnikania, v rámci ktorých vykonáva podnikateľskú činnosť. Spoločnosť s ručením obmedzeným považujeme za tzv. kapitálovú spoločnosť. Spolu s akciovou spoločnosťou ide o typ spoločnosti, ktorá tvorí základné imanie z vkladov spoločníkov. S.r.o.  vzniká na zmluvnom základe. Spoločnosť môžu založiť fyzické osoby alebo právnické osoby. Nie je vylúčené, že pôjde o kombináciu rôznych zakladateľov. S.r.o.  sa zakladá uzavretím spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny. Od momentu založenia s.r.o. je nevyhnutné odlíšiť vznik spoločnosti. Za deň vzniku spoločnosti sa považuje deň zápisu s.r.o. do obchodného registra. Zápis s.r.o. do obchodného registra je návrhovým konaním, kde je zakladateľ/zakladatelia povinný predložiť všetky zákonom stanovené prílohy.

Novinkou je povinnosť zakladateľa predložiť súhlas príslušného správcu dane, že osoba – zakladateľ nemá žiadne daňové alebo colné nedoplatky. V prípade, že má nedoplatok na dani vyšší ako 170 € , súhlas nevydá. Nedá sa opomenúť ani povinnosť zakladateľa predložiť potvrdenie z príslušnej banky, že na účet spoločnosti bol vložený vklad spoločníka v zmysle zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy.  Samozrejme zákon pripúšťa aj iné formy vkladu spoločnosti do s.r.o. ( hnuteľná vec, nehnuteľnosť atď.). Vo väčšine obchodných spoločností sú však vkladom spoločníka finančné prostriedky. Vzhľadom na skutočnosť, že predkladanie potvrdenia z banky o skutočnom vklade prostriedkov na účet spoločnosti sa neosvedčilo, zvýšilo administratívnu záťaž, počnúc od 01.01.2016 sa ruší povinnosť preukázať vklad základného imania spoločníkov do banky.

Eseročka ako právnická osoba je najčastejšou formou podnikania na Slovensku v súčasnej dobe. Ich počet naďalej neustále rastie

V prípade záujmu o založenie s.r.o. Vám radi pomôžeme.

Mám záujem o založenie s.r.o.

 

 

Zaujímavý odkaz: Vaša eseročka

 

Tím sroportal.sk

Čo je s.r.o.

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.