Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Spoločník v s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je združenie fyzických a právnických osôb združených s cieľom vykonávať podnikateľskú činnosť a dosahovať tak zisk z podnikania.

Vznik účasti spoločníka v s.r.o.

Právnou skutočnosťou vzniku účasti fyzickej alebo právnickej osoby na podnikaní s.r.o. je uzatvorenie spoločenskej zmluvy. Jej podpisom sa zo zakladateľov stávajú spoločníci. Účasť spoločníka je nerozlučne spojená s obchodným podielom. Prostredníctvom podielu spoločník v sro uplatňuje práva a povinnosti spoločníka.

Spoločník má tieto práva:

1. Základné práva spoločníka v s.r.o.:
a/ právo výkonu hlasovacieho práva účasťou na hlasovaní vlaného zhromaždenia
b/ právo priamej kontroly spoločnosti prostredníctvom vlaného zhromaždenia
c/ právo na podiel na zisku spoločnosti
d/ právo na vyrovnávací podiel
e/ právo na vyplatenie podielu na  likvidačnom zostatku

2. Odvodené práva spoločníka v s.r.o.:
a/ právo disponovať s obchodným podielom (predať alebo darovať ho)
b/ právo navrhovať osoby do riadiacich funkcií spoločnosti
c/ právo prednosti pri zvýšení základného imania
d/ právo požiadať súd o vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
e/ právo podať žalobu na konateľa v mene spoločnosti o náhradu škody
f/ právo požiadať súd o zrušenie svojej účasti v spoločnosti
g/ právo podať na súd návrh na neplatnosť spoločnosti

Povinnosti spoločníka v s.r.o.:
a/ vkladová povinnosť
b/ povinnosť ručiť za záväzky spoločnosti
c/ povinnosť podrobiť sa prijatým uzneseniam valného zhromaždenia

Zánik účasti spoločníka v s.r.o.:
a/ zrušenie účasti spoločníka z dôvodu prevodu obchodného podielu
b/ zrušenie účasti spoločníka súdom
c/ zánik účasti spoločníka na základe dohody s ostatnými spoločníkmi
d/ vylúčenie spoločníka súdom
e/ vylúčenie spoločníka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia
f/ zánik účasti spoločníka v dôsledku vyhlásenia konkurzu na jeho majetok
g/ zánik účasti spoločníka v dôsledku exekúcie na jeho obchodný podiel
h/ zánik účasti spoločníka na základe obchodnej spoločnosti

Tím sroportal.sk

Čo je s.r.o.

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.