Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Je konateľ sro aj majiteľom spoločnosti?

Je konateľ sro aj majiteľom spoločnosti?

V tomto článku sme sa rozhodli definovať rozdiel medzi spoločníkom a konateľom s.r.o.,  pretože si tieto dva dôležité pojmy mnoho ľudí zamieňa.

Za spoločnosť s ručeným obmedzeným podľa právneho režimu Obchodného zákonníka, koná štatutárny orgán (konateľ) alebo koná zástupca. Konateľ s.r.o. je jedným z orgánov spoločnosti. Je to výkonný orgán, ktorého právom a povinnosťou je riadiť spoločnosť a konať za spoločnosť (napríklad podpisuje za spoločnosť dokumenty a pod.). Konatelia sú povinný konať v mne obchodnej spoločnosti v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Konanie konateľa v mene spoločnosti je prejavom vôle spoločníkov. V zmysle ust. § 133 OBZ môže mať spoločnosť s ručením obmedzeným jedného alebo viacerých konateľov, pričom každý z týchto konateľov je oprávnený konať samostatne, pokiaľ spoločenská zmluva neustanovuje inak. Valné zhromaždenie vymenúva konateľov z jednotlivých spoločníkov alebo iných FO (napr. generálny manažér, riaditeľ….). Konateľ s.r.o. nemusí byť vždy majiteľ spoločnosti, môže to byť aj osoba ktorú si vybrali spoločníci (majitelia) spoločnosti, aby vykonával funkciu konateľa a môžu mu za výkon tejto funkcie vyplácať odmenu. Konateľ s.r.o. pri výkone svojej funkcie nepotrebuje žiadne ďalšie splnomocnenie či poverenie. V obchodnom registri je zapísaný aj spôsob konania za spoločnosť. Výpis z obchodného registra je najčastejšou formou preukázania oprávnenia konať za s.r.o.

Na rozdiel od konateľa spoločník je osoba, ktorá firmu vlastní alebo v nej vlastní podiel teda je majiteľ alebo spolumajiteľ spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zakladá spoločenskou zmluvou resp. zakladateľskou listinou, ak ju zakladá jediný spoločník. Vzťah medzi konateľom a spoločníkom možno nazvať vzťahom kedy spoločník je „nad“ konateľom. Spoločník môže kedykoľvek konateľa odvolať, ale neplatí to naopak konateľ spoločníka nemôže odvolať. Spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným má povinnosť splatiť svoj vklad najneskôr do 5 rokov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Minimálna výška vkladu je 750,- €. Tým, že spoločník vloží vklad do obchodnej spoločnosti stáva sa zároveň jej majiteľom alebo spolumajiteľom danej spoločnosti. Za záväzky spoločnosti s ručením obmedzeným ručí spoločník len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Je konateľ sro majiteľom spoločnosti? Na záver je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi spoločníkom a konateľom, pretože konateľ a spoločník sú dve rozdielne osoby, ktoré majú rozdielne práva a povinnosti v spoločnosti.

Základným rozdielom medzi spoločníkom a konateľom s.r.o.  ktorý vyplýva z tohto článku je to, že konateľ je len osoba, ktorá koná v mne spoločnosti a spoločník je osoba, ktorá spoločnosti s ručením obmedzeným vlastní alebo v nej vlastní určitý podiel.

 

Zaujímavý odkaz: http://www.etrend.sk/podnikanie/spolocnik-konatel-a-zamestnanec-v-jednej-osobe.html

Je konateľ sro aj majiteľom spoločnosti?

Je konateľ sro aj majiteľom spoločnosti?

Mgr. Dominika Petríková
Tím sroportal.sk

Prečítané: (16446)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.