Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Konanie v mene sro

Konanie v mene sro

Konanie konateľov v mene sro je jedným z najdôležitejších aspektov riadenia sro. Pri jednosobovej spoločnosti sa vec zdá vyriešená. Jeden konateľ, konanie v mene sro samostatne. Pri viacerých konateľoch je odpoveď na túto otázku zložitejšia. Vo všeobecnosti platí, že konateľské oprávnenie konateľov je limitované predmetom podnikania spoločnosti, pôsobnosťou iných orgánov spoločnosti (valné zhromaždenie atď.). Pôsobnosť konateľov môže byť obmedzená aj rozhodnutím valného zhromaždenia v zmysle ust. § 125 ods. 3 Obchodného zákonníka, ktoré si vyhradí rozhodovanie o určitých otázkach. to sú však špecifické nuansy, ktoré sa v praxi vyskytujú pomerne zriedkavo.

Klienti majú častokrát záujem obmedziť oprávnenie konať v mene spoločnosti vo vzťahu k tretím osobám. Najčastejším obmedzením je limit stanovený hodnotou veci, zákazky. Napr. nad sumu 10.000 EUR môžu konať konatelia iba spoločne. Do tejto sumy každý konateľ môže konať samostatne. Uvedenú možnosť zákon samozrejme nevylučuje. Je možné tento spôsob konania zapísať aj do príslušného obchodného registra. Avšak, čo je dôležité, Obchodný zákonník v ust. § 133 ods. 3 jasne hovorí, že obmedzené konateľské oprávnenie, nie je účinné voči tretím osobám. Inak povedané, môžete si obmedziť  (ak ste napr. dvaja) samostatné konanie v mene spoločnosti napr. sumou resp. typom zmluvy, ktoré spoločnosť uzatvára, ale toto obmedzenie je neúčinné voči tretím osobám. V prípade ak jeden z konateľov podpíše zmluvu nad sumu napr. 10.000 €, prekročí rozsah oprávnenia, zmluva ostáva aj tak v platnosti. Spoločnosť má však samozrejme právo za porušenie „interných predpisov“, žiadať náhradu škody od tohto konateľa resp. iným spôsobom voči nemu vyvodiť zodpovednosť. Opakujem však, zmluva ostáva v platnosti. Vzťah konateľa a sro je upravený v ust. § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka, vrátane sporov medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a konateľom sro pri výkone funkcie.

V súvislosti s konaním v mene spoločnosti taktiež odporúčame čo najjednoduchšie konanie. Tendencia upraviť si konanie v duchu: „v mene spoločnosti konaná konateľ spoločnosti samostatne a to tak, že k vlastnoručnému podpisu pripojí pečiatku spoločnosti“ je redundantná, inak povedané zbytočná. Týmto spôsobom konania môže sami seba obmedziť v konaní. Ak si nejaký iniciatívny úradník všimne, že pri konaní musíte pridať odtlačok pečiatky a vy ju zhodou okolností nebudete mať, určite Vás naštve návrat do kancelárie po pečiatku, pretože to vyžaduje práve Vami stanovený spôsob konania v mene sro. Pečiatka ako taká je prežitok. Nelimitujte sa spôsobom konania v mene spoločnosti. Odporúčame jednoduché konanie, samostatne v mene spoločnosti.

Konanie v mene sro

Konanie v mene sro

JUDr. Ivan Hric

Tím sroportal.sk

Prečítané: (4147)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

  • Konateľ v s.r.o. a odvody v roku 2018

    Konateľ v s.r.o. a odvody v roku 2018 Vážení klienti, dovoľte, aby sme Vás v nasledujúcom blogu informovali…

  • Obchodný podiel v sro

    Obchodný podiel v sro  V praxi často dochádza k stotožňovaniu pojmov obchodný podiel v sro a vklad spoločníka…

  • Daňová licencia v s.r.o.

    Daňová licencia v s.r.o. Ak podnikáte ako živnostník, platíte odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Ak…

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.