Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Porovnanie živnosti a s.r.o. – trend vývoja od roku 2009

Porovnanie živnosti a s.r.o. – trend vývoja od roku 2009

Živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným patria na Slovensku k najviac preferovaným právnym formám podnikania. Trend v ich vývoji je ale odlišný, čo nám ukazuje aj tabuľka nižšie. Vplyvom negatívnych legislatívnych zmien čoraz viac živnostníkov mení svoju formu podnikania a zakladá sro. Porovnanie živnosti a s.r.o. nám priniesol informáciu o poklese počtu živnostníkov od roku 2009 o viac ako 14%, pričom počet založených sro vzrástol o viac ako 57%.

Porovnanie živnosti a s.r.o. – ekonomické subjekty podľa právnych noriem

Počet živnostníkov Počet s.r.o. Subjekty SR úhrnom
2009 387.876 112.997 593.211
2010 384.202 127.778 607.397
2011 375.722 138.395 612.412
2012 359.575 148.921 610.381
2013 352.709 164.970 624.173
2014 337.182 177.110 628.569
10.2015 332.596 178.186 629.533

Zdroj: Štatistický úrad SR

Kým v roku 2009 bol počet živnostníkov v pomere k celkovému počtu právnych subjektov na Slovensku 65,38%, v októbri 2015 to bolo už len 52,83%. Naproti tomu počet s.r.o. tvoril 19,05% podiel na celkovom počte, v roku 2015 to bolo už 28,3%.

A čo je hlavnou príčinou? Dôvodov je veľa, no v prvom rade sú to rastúce odvody živnostníkov, ako môžete vidieť v tabuľke nižšie:

ROK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Odvody do zdr. poisťovne 41,37 44,73 46,06 47,58 55,02 56,35 57,68 60,06
Odvody do soc. poisťovne 89,70 96,90 109,07 112,66 130,27 133,42 136,57 142,20

 

Porovnanie živnosti a s.r.o. prináša okrem odvodov aj ďalšiu pomerne veľkú nevýhodu ručenie za záväzky z podnikania nielen obchodným majetkom, ale aj osobným majetkom (napr. automobilom v osobnom vlastníctve, rodinným domom, bytom, záhradou, elektronikou, zariadením). Ručí teda neobmedzene.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (sro) v porovnaní so živnostníkom (fyzickou osobu) neplatí odvody, t. j. poistné na účely sociálneho poistenia a poistné na zdravotné poistenie (osoby zúčastnené – konateľ, spoločník však môžu platiť odvody). Platí “len” daň z príjmov. Taktiež spoločník v sro ručí osobným majetkom za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Ak spoločník (majiteľ firmy) splatí celé základné imanie a rozsah splatenia je zapísaný v obchodnom registri, za záväzky nad rámec tejto sumy vloženej do s.r.o. neručí. Za záväzky vzniknuté podnikateľskou činnosťou ručí len spoločnosť, pričom od 1. januára 2016 sa upravuje aj trestná zodpovednosť pre právnické osoby. Podnikaním prostredníctvom “jednoosobovej” spoločnosti s ručením obmedzeným dochádza k oddeleniu osobného majetku spoločníka (jej vlastníka) a obchodného majetku.

Porovnanie živnosti a s.r.o. je samozrejme omnoho zložitejšie. V tomto blogu nie sú rozobraté ďalšie aspekty podnikania formou živnosti a s.r.o. V ďalšom článku sa zamierame práve na odvodovú povinnosť v s.r.o. Je však nepopierateľné, čo potvrdili aj výsledky Štatistického úradu SR, že dochádza k postupnému prechodu nemalej časti podnikateľov živnostníkov na s.r.o.

Zakladanie s.r.o. u nás – dozviete sa viac

Odkaz: Porovnanie živnosti a s.r.o.

Odkaz: Porovnanie živnosti a sro z pohľadu odvodov a daní 2016

Porovnanie živnosti a s.r.o. - trend vývoja od roku 2009

Porovnanie živnosti a s.r.o. – trend vývoja od roku 2009

Mgr. Martina Macejová

Tím sroportal.sk

Prečítané: (667)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.