Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Vzdanie sa funkcie konateľa v sro

Vzdanie sa funkcie konateľa v sro (výmaz konateľa)

Zánik funkcie konateľa v s.r.o. – vzdanie sa funkcie konateľa v sro

V dnešnom blogu sa stručne zameriame na vzdanie sa funkcie konateľa v sro. Vzdanie sa funkcie konateľa v sro je dispozičným právom konateľa. Výkon funkcie konateľa je vždy dobrovoľný. Konateľ v s.r.o. má právo jednostranným právnym úkonom sa vzdať funkcie konateľa v s.r.o. Najčastejšou formou je písomný abdikačný list. V abdikačnom liste konateľ v s.r.o. nie je povinný odôvodňovať vzdanie sa funkcie konateľa v sro. Samozrejme ak to považuje za potrebné, môže tak vykonať.

Dôležité je toto vzdanie sa funkcie konateľa v s.r.o. doručiť spoločnosti, a to priamo na sídlo spoločnosti zapísané v obchodnom registri alebo orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať nového konateľa v s.r.o. Spoločnosť ho berie iba na vedomie, nemôže s ním nesúhlasiť, odmietnuť ho. Ak sa v s.r.o. neuskutoční valné zhromaždenie resp. jediný spoločník nepríjme rozhodnutie formou uznesenia, nastupuje zákonná domnienka v zmysle ust. § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorej  vzdanie sa funkcie konateľa v sro je účinné po uplynutí troch mesiacov odo dňa vzdania sa funkcie konateľa v sro. je Za taký orgán sa považuje valné zhromaždenie v s.r.o. alebo jediný spoločník vykonávajúci v zmysle ust. § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia v s.r.o.

Novelou Obchodného zákonníka č. 87/2015 z.z., účinnou od dňa 01.07.2015 sa v ust. § 66 ods. 2 nariaďuje, citujem: „Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca.“

Preto je dôležité abdikačný list, ktorý sa doručuje spoločnosti mimo zasadnutia valného zhromaždenia v s.r.o., datovať a pred notárom alebo povereným pracovníkom svoj vlastnoručný podpis overiť.

Zaujímavý odkaz: Vzdanie sa funkcie konateľa v sro

JUDr. Ivan Hric

Vzdanie sa funkcie konateľa v sro

Vzdanie sa funkcie konateľa v sro

Tím sroportal.sk

Prečítané: (9118)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.