Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Ako si vybrať sídlo pre sro

Ako si vybrať sídlo pre sro (rozoberáme aj sídlo sro v rodinnom dome a sídlo sro v byte)

Ďalšou dôležitou oblasťou, ktoré budeme venovať pozornosť je nepochybne sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným. Podnikateľ pred rozbehom podnikateľskej činnosti musí zvážiť, kde bude mať jeho s.r.o. sídlo. Je to taktiež podstatnou náležitosťou zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy s.r.o. Ideálnou formou pre sídlo podnikateľa je určite vlastná nehnuteľnosť so súpisným číslom (skolaudovaná). Podnikateľské priestory vo vlastnej nehnuteľnosti odbúrajú náklady spojené s prenájmom priestorov. Na druhej strane mať vlastné priestory pred zahájením podnikateľskej činnosti je v súčasnosti skôr ojedinelý jav.

Druhou najčastejšou formou je prenájom priestorov určených na podnikanie spolu so súhlasom vlastníka na zriadenie sídla sro. Častokrát dochádza k mylnej predstave medzi klientmi, že prenájom priestorov určených na podnikanie automaticky zahŕňa aj súhlas so zriadením sídla. Vedzte, že súhlas prenajímateľa so zriadením sídla je potrebné dohodnúť  osobitne. Odporúčame to priamo zakomponovať do nájomnej zmluvy.  Prenájom priestorov spolu so zriadením sídla je vhodná forma na rozbeh podnikania. Najmä pri kamenných prevádzkach neváhajte a zriaďte  si priestory.

Samozrejme, je tu nemalá časť začínajúcich podnikateľov, ktorí nemajú dostatok financií na vlastnú nehnuteľnosť resp. na prenájom nehnuteľnosti so zriadením sídla. V tejto situácii odporúčame buď dočasné využitie priestoru určeného na bývanie t.j. byt alebo rodinný dom, kde majiteľ s.r.o. žije. Druhou možnosťou je virtuálne sídlo. Veľká skupina podnikateľov si volí práve byt alebo rodinný dom, ktorý užíva na bývanie. Je to praktické, dostupné a lacné. Podnikateľ má všetko pod kontrolu. Veľkou nevýhodou je práve možnosť kontroly s.r.o. v mieste sídla. Sídlo sro v rodinnom dome alebo sídlo sro v byte prináša nevýhody.

Daňový úrad SR je oprávnený vykonať v mieste podnikania daňovú kontrolu. Daňovú kontrolu môže vykonať správca dane, teda finančný úrad alebo aj obec. Pod finančný úrad patrí aj colný úrad, ktoré kontrolujú podnikateľov (daň z prímu, daň z pridanej hodnoty). Kontrola zo strany obce sa vyskytuje pri platení daní z nehnuteľností. Dôvod daňovej kontroly u podnikateľa nemusí byť známy.  Nesmieme zabudnúť na výkon exekúcie. Samozrejme začínajúci podnikateľ nemyslí pri svojich začiatkoch na výkon exekúcie voči jeho sro. Z praxe však sú známe prípady, kedy podnikateľ po rozbehu činnosti, nezmenil sídlo z  bytu na prenajatú nehnuteľnosť. Po prehratom súdnom spore začalo voči nemu exekučné konanie a súdny exekútor je oprávnený, pri výkone exekučnej činnosti, vstupovať  do bytov, či iných priestorov, avšak za podmienok uvedených v zákone č. 233/1995 Z. z., Exekučný poriadok. Hlavným predpokladom pre vstup exekútora na nehnuteľnosť je ten, že nehnuteľnosť buď patrí povinnému – osobe, ktorá je dlhuje určitú sumu a s jej plnením je v omeškaní. Prehliadka sa vykonáva bez predchádzajúceho upozornenia podnikateľa a môže pri nej dôjsť k vstupu do obydlia podnikateľa, práve v súvislosti s výkonom nehnuteľností a za dodržania zákonných podmienok aj k zabaveniu Vašich vecí.  Rovnako to platí aj v opačnom prípade ak je vedené exekúcia voči fyzickej osobe a pri vstupe do obydlia budú zaisťované exekútorom veci určené na podnikanie. Zvážte preto aj možnosť virtuálneho sídla. Bližšie nabudúce.

Ako si vybrať sídlo pre sro

Ako si vybrať sídlo pre sro

JUDr. Ivan Hric

Tím sroportal.sk

Prečítané: (1896)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.