Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Odvolanie konateľa v sro

Odvolanie konateľa v sro (výmaz konateľa v sro)

Konateľ alebo konatelia tvoria štatutárny orgán s.r.o. Prostredníctvom konateľov prejavuje spoločnosť svoju vôľu, jednoducho povedané koná. Konateľ zastupuje spoločnosť s ručením obmedzeným pri všetkých právnych úkonoch navonok a smerom do vnútra vykonáva obchodné vedenie spoločnosti.

V zmysle ust. § 133 Obchodného zákonníka štatutárny orgán tvorí jeden alebo viac konateľov. Už so samotného znenia Obchodného zákonníka je zrejmé, že spoločnosť musí mať aspoň jedného konateľa. Je teoreticky možné, že nastane určité vákuum po odvolaní konateľa s.r.o. valným zhromaždením, kedy nie je ustanovený žiadny konateľ (dovoľujem si upozorniť, že valné zhromaždenie môže odvolať konateľa bez konkrétneho dôvodu na odvolanie). V čase, odo dňa odvolania konateľa do času vymenovania nového je spoločnosť bez štatutárneho orgánu. V danom čase ju defacto nemá kto zastupovať, nemá kto konať v mene s.r.o.

Je dôležité povedať, že spoločnosť, ak sa vôbec dostane do takej situácie, musí konať promptne. Odvolanie konateľa môže mať pre spoločnosť bez vymenovania nového fatálne následky. V prípade, ak v čase dlhšom ako tri mesiace nie sú ustanovené orgány spoločnosti (napr. štatutárny orgán), môže súd rozhodnúť o zrušení spoločnosti, a to buď na návrh štátneho orgánu alebo na základe návrhu osoby, ktorá osvedčí právny záujem alebo prípadne z vlastného podnetu (§ 68 ods. 6 Obchodného zákonníka). Predísť tejto situácii sa dá vymenovaním nového konateľa.

Ak sa obchodná spoločnosť rozhodne odvolať konateľa, odporúčame vymenovať hneď nového konateľa. Konateľ je v spoločnosti nenahraditeľný. Bez konateľa je s.r.o. ohrozená. Odvolanie konateľa v sro je vážny akt. Odvolaný konateľ nemôže dočasne vykonávať funkciu konateľa do vymenovania, dokonca ani keď ešte figuruje v obchodnom registri. Účinnosť odvolanie konateľa v sro nastáva momentom rozhodnutia orgánu oprávneného vymenovať nového konateľa t.j. valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným. V prípade jednoosobovej spoločnosti v zmysle ust. §132 Obchodného zákonníka. Spoločnosť v zastúpení konateľom je povinná do 30 dní odo dňa odvolanie konateľa v s.r.o. podať návrh na zmenu zapísaných údajov s.r.o. V opačnom prípade jej hrozí pokuta až do výšky 3310 €

Zaujímavý odkaz (Odvolanie konateľa v sro): http://www.graban.sk/sites/default/files/pr%C3%ADlohy/konatel_1.pdf

Odvolanie konateľa v sro

Odvolanie konateľa v sro

JUDr. Ivan Hric
Tím sroportal.sk

Prečítané: (6148)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.