Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Patrí obchodný podiel v s.r.o. do BSM?

Patrí obchodný podiel v s.r.o. do BSM?

 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (zverejnené v časopise Zo súdnej praxe pod č. 34/2007) prinieslo nový výklad problematiky BSM (rozumej bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) a obchodného podielu jedného z manželov v obchodnej spoločnosti.

V zmysle ust. § 143 Občianskeho zákonníka patrí do BSM všetko to, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Pôvodne prevládajúci právny názor o tom, že obchodný podiel v sro nepatrí do BSM aj keď ho jeden z manželov nadobudol za trvania manželstva, bol vysvetľovaný tým, že obchodný podiel nie je spôsobilý byť predmetom vlastníctva ani BSM. Pokladá sa za inú majetkovú hodnotu (nie je vec alebo majetkové právo – vlastnícke právo, záložné právo).

Tento právny názor bol prekonaný. Vyššie spomínané rozhodnutie NS SR hovorí, že obchodný podiel v sro bude patriť do BSM, ak jeden z manželov nadobudol obchodný podiel počas trvania manželstva a ak bol obchodný podiel nadobudnutý aspoň z časti zo spoločných prostriedkov (tzv. spoločné peniaze). Tieto spoločné prostriedky sa pretransformovali do obchodného podielu v s.r.o. To však neznamená, že aj druhý manžel môže vykonávať práva spoločníka. Do BSM patrí len majetková hodnota obchodného podielu v s.r.o. Len manžel, ktorý je spoločníkom a je zapísaný v obchodnom registri, vykonáva všetky práva spojené s obchodným podielom. Druhý manžel toto oprávnenie nemá.

Ak dôjde k rozvodu manželov a následnému vyporiadaniu BSM, súd rozhodujúci o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zvyčajne prikazuje obchodný podiel v s.r.o. len tomu z manželov, ktorý bol/je spoločníkom obchodnej spoločnosti. Cena obchodného podielu by mala byť ustanovená tzv. obvyklou cenou (všeobecnou alebo trhovou). Preukazovanie hodnoty obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným a určenie jeho trhovej ceny je pomerne náročné a vyžaduje si znalosť problematiky. Je potrebné dôsledne skúmať účtovníctvo s.r.o. a najmä špekulatívne operácie pred rozvodom.   Druhý z rozvedených manželov má nárok na prislúchajúci podiel (finančné vyrovnanie) z takto určenej ceny obchodného podielu v sro.

Zaujímavý odkaz:http://www.etrend.sk/podnikanie/vysporiadanie-majetku-firmy-pri-rozvode.html

Patrí obchodný podiel v sro do BSM?

Patrí obchodný podiel v sro do BSM?

JUDr. Ivan Hric
Tím sroportal.sk

Prečítané: (7111)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.